detimslogo

obeclogo

 

logozš

 

Školné za mesiac OKTÓBER 2018 - 5 € - mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov je potrebné vyplatiť triednym učiteľkám do 10. októbra 2018 . Školné neplatia deti, ktoré odchádzajú do Základnej školy , deti v hmotnej núdzi a deti s odloženou školskou dochádzkou. Prosím rodičov, aby dôsledne  dodržiavali termíny zaplatenia poplatkov.  Ďakujem

Návštevy

TOPlist

Jedálny lístok

od 15.10.2018 - 19.10.2018

jedalny-listok1

Interiér materskej školy

malaá skupina

Vianočná besiedka 2017

Free website templates Joomlashine.com