detimslogo

obeclogo

 

logozš

 

Školné za mesiac Február  2019 - 5 € - mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov je potrebné vyplatiť triednym učiteľkám do 10.02.2019 . Školné neplatia deti, ktoré odchádzajú do Základnej školy , deti v hmotnej núdzi a deti s odloženou školskou dochádzkou. Prosím rodičov, aby dôsledne  dodržiavali termíny zaplatenia poplatkov.  Ďakujem

Návštevy

TOPlist

Jedálny lístok

04.02.2019- 08.02.2019

jedalny-listok1

Interiér materskej školy

malaá skupina

Free website templates Joomlashine.com